Što treba znati prije ugradnje parketa

Pažljivo pročitajte 

Prije ugradnje parketa obavezno pročitajte i pratite uputstva za ugradnju. 
Parket nemojte ugrađivati u prostorije koje nisu grijane, sanitarne i vlažne prostorije ili na vanjske površine. Daske u paketu mogu biti različite boje, zato ih rasporedite tako da dobijete pod kakav želite u pogledu nijansi. 
Prije polaganja svaku dasku treba vizualno pregledati i odvojiti daske koje nisu ispravne za polaganje. Parket se obično polaže u pravcu glavnog izvora svjetlosti. U hodnicima i većim prostorijama parket se ugrađuje tako da je duža stranica daske u istom pravcu kao i duži zid sobe. Pri ugradnji pazite na diletaciju. Ugrađen parket se skuplja i rasteže zato je neophodno ostaviti dovoljno velike razmake. Razmak od zida u suhim i manjim prostorijama mora biti bar 10 mm, a u većim prostorijama i prostorijama sa nestabilnom klimom nešto veći. Diletacijski razmaci kod masivnog parketa su veći nego kod ostalih parketa. 
Kod velikih površina (širina veća od 7 m i dužina veća od 8 m) i na prelazima iz jedne prostorije u drugu obavezno montirajte diletacijske profile. 
Prije polaganja uskladištite parket u originalnoj ambalaži u prostoriji u kojoj će se polagati 48 sati da se aklimatizira. Pakete parketa otvorite neposredno prije polaganja. U slučaju da Vam ostane neiskorišteni materijal ponovno ga zapakirajte i zalijepite te pravilno uskladištite. 
Masivni parket lijepi se cijelom površinom na podlogu, dok se višeslojni parketi mogu polagati i plivajuće. Za vrijeme ugradnje idealna temperatura prostorije je 18 °C. Relativna vlažnost zraka prije, u toku i nakon polaganja treba biti od 40 do 60%. 
Troslojni gotovi parket sa click sistemom spajanja nije potrebno lijepiti po spojevima. Može se položiti „plivajući“ ili ljepiti cijelom dužinom na podlogu. Spoj pero-utor se lijepi ako parket ugrađujete „plivajući“. U slučaju da lijepite parket na podlogu, spojeve ne treba lijepiti. Za lijepljenje po spoju možete upotrijebiti PVA ljepila (polivinil acetansko ljepilo), za lijepljenje po cijeloj dužini na podlogu koristite ljepilo koje ne sadrži vodu. 

Podloga – općenito 

Podloga na koju ugrađujete parket mora biti ravna, tvrda i kompaktna. U slučaju da ne odgovara uvjetima morate je odgovarajuće sanirati prije početka polaganja parketa. Cementni estrih prije polaganja tretirajte usisavačem u više navrata. 
Parket ne smijete ugrađivati na meke podne obloge kao što stu tepisi. Stare PVC obloge ili linoleum odgovarajuća su podloga samo u slučaju „plivajućeg“ načina montaže. 
Stare keramičke pločice odgovarajuća su podloga ako je osigurana hidroizolacija. Za lijepljenje na podlogu, neophodno je keramiku dobro očistiti i izbrusiti tako da bude hrapava. 
Vlaga mora biti u slijedećim granicama:  

– cementni estrih (CM metoda) 2,0% (1,8% – podno grijanje), 
– anhidridni estrih (CM metoda) 0,5% (0,3% – podno grijanje), 
– drvena podloga 8,0% 
 

Obavezno pratite uputstva u pogledu dozvoljenog postotka vlage, posebno kod novogradnje. 

Podloga – podno grijanje 

Koristite materijale koji su predviđeni za ugradnju na podno grijanje, 
Pri suhomontažnom polaganju obavezno postavite parnu prepreku (PE folija), 
Maksimalna dozvoljena temperatura parketa je 26 °C (ispod tepiha i namještaja), 
U toku sezone grijanja moguć je nastanak proreza (fuga) između pojedinačnih parketnih daščica i lamela. Savjetujemo Vam da izbjegavate polaganje parketa dimenzijski nestabilnih vrsta drveta (bukva, jatoba, maslina, kanadski javor..) 
Savjetujemo Vam da parket ne ugrađujete na električno podno grijanje. 

PODJELI:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp