Opći uvjeti za ugradnju drvenih podnih obloga

1. PRIJE UGRADNJE 

1.1. Dozvoljena vlažnost podloge: 
– cementni estrih do 2,0%, cementni estrih sa podnim grijanjem do 1,8% 
– anhidridni estrih do 0,5%, anhidridni estrih sa podnim grijanjem do 0,3% 
– ploče od iverice 9+-2%  

1.2. Podloga mora biti izrađena u skladu sa predviđenim propisima: 
– mora se ugraditi: hidroizolacija, termoizolacija, zvučna izolacija i odgovarajuća građevinska konstrukcija 
– podloga mora biti ravna, a nivo prilagođen vrsti podne obloge koja se ugrađuje, 
– površina na koju se urađuje obloga mora biti čista, kompaktna, glatka, odgovarajuće apsorpcije i bez pukotina 
– temperatura podloge za vrijeme polaganja i 48 sati nakon ugradnje mora biti od 15C do 18C, 
– u slučaju da postoji podno grijanje: prije ugradnje podne obloge neophodno je postepeno zagrijavanje sustava po propisanim pravilima o uključivanju podnog grijanja. 
Investitor mora osigurati estrih koji odgovara standardima. Parketar ima pravo i obavezu vizualno kontrolirati gore navedene parametre i upozoriti na eventualne nepravilnosti. Parketar u okviru svog djelokruga (po dogovoru) može surađivati u pripremi podloge ili njenoj sanaciji. 

1.3. Prostorije i podne obloge od drveta moraju biti aklimatizirane: 
– prostorija ne smije biti izložena propuhu, temperatura mora biti od 15 do 18C i relativna vlažnost zraka od 50 do 60%; 
– podna obloga od drveta mora biti skladištena na sredini prostorije u kojoj će se ugraditi barem 48 sati prije polaganja; 
– pakete je potrebno otvarati neposredno prije polaganja. 
Dužnost investitora (naručitelja posla) je osigurati određene uvjete na objektu. Investitor je (osim ako nije drugačije dogovoreno) dužan robu dopremiti do objekta te je na mjestu ugradnje uskladištiti unutar prostora da se odgovarajuće aklimatizira. U slučaju kada podnu oblogu na objekt dostavlja podopolagač, investitor je dužan ponuditi pomoć pri skladištenju parketa. Za materijal koji je uskladišten na objektu odgovoran je investitor 

1.4. Dozvoljena vlažnost parketa je od 8 do 10% +-2%. Parket koji se ugrađuje u objektu mora imati vlažnost što bližu ravnotežnoj vlažnosti drveta s obzirom na klimu u objektu. Parketar je dužan provjeriti uvjete u prostoru prije početka polaganja, vlažnost podne obloge od drveta i napraviti zapisnik. 

1.5. Prije polaganja podnih obloga od drveta ostali građevinski radovi, osim ugradnje dovratnika, posljednje faze soboslikarski radova i ugradnje sustava grijanja radijatora, moraju biti završeni. Ostali radovi se mogu obaviti nakon polaganja podne obloge. 

1.6. Prostorije u koje se ugrađuje podna obloga moraju biti zatvorene. U njima se ne smiju odvijati drugi radovi – ne smije biti drugih izvođača. Naručitelj – investitor dužan je polagaču garantirati za odgovarajuće uvjete rada i pristup izvoru električne energije. 

1.7. Primopredaja posla obavlja se odmah nakon završetka posla. 

2. NAKON UGRADNJE 

2.1. Nakon ugradnje po površini se ne smije hodati ili je opterećivati barem 24h. 

2.2. Ugrađene podne obloge u prvom periodu nakon polaganja ne smiju se djelomično ili potpuno pokrivati ili površinu upotrebljavati za odlaganje stvari. 

2.3. Prostor se mora zaštititi od vlage. Nakon polaganja moraju se osigurati slijedeći klimatski uvjeti: 
– temperatura prostorije od 15C do 25C, 
– relativna vlažnost zraka od 50 do 60%. 

3. BRUŠENJE I POVRŠINSKA ZAŠTITA PARKETA (odnosi se na neobrađen parket) 

3.1. Parket nakon polaganja mora mirovati od 5 do 14 dana (ocjena proizvođaća). U tom periodu u prostoriji ne treba izvoditi radove koji bi mogli oštetiti parket ili da ga isprljaju (upotreba silikona, ulja…). Budite pažljivi i kada hodate po parketu. 

3.2. Nakon perioda mirovanja parketa parketar mora procijeniti da li su uvjeti povoljni za kvalitetan nastavak radova ili uputiti prijedlog odgovarajućih rješenja investitoru. 

3.3. Uvažavajte točke 1.5.,1.6. i 1.7. 

3.4. U prostoriji u kojoj se odvijaju radovi moraju se osigurati slijedeći uvjeti: 
– temperatura prostorije od 15C do 25C, 
– relativna vlažnost zraka od 50 do 60%, 
– prostor ne smije biti prašnjav, ne smije biti izložen propuhu i suncu, 
– slojevi laka nanose se u razmaku od najmanje 48h. 

3.5. Upotreba lakiranih površina: 
– nakon 48h može se hodati po parketu, 
– nakon 7 dana površinu parketa možete mehanički opteretiti. 

3.6. Prilikom primopredaje radova ne mogu se očekivati savršeno lakirane površine jer uvjeti rada nisu jednaki uvjetima u tvornici. Kvaliteta lakiranja se ocjenjuje sa procjenom stajanja laka i ovisi o svjetlosti (DIN standard). 

PODJELI:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp