Podno grijanje

Podne obloge od drveta nisu primjerene za polaganje na pod sa električnim podnim grijanjem. 

Betonska glazura mora biti stručno izrađena u skladu sa standardima i uputstvima proizvođača. Površina mora biti ravna, glatka, čista i čvrsta, glazura kompaktna, suha i bez pukotina. Cijevi u kojima je topla voda moraju biti položene bar 35 mm ispod površine glazure, da bi se toplina ravnomjerno rasporedila. U slučaju da cijevi nisu na dovoljnoj dubini, na drvenoj podnoj oblozi može doći do pojava procjepa ili fuga. 

Najviša dozvoljena vlažnost estriha na koji se polaže podna obloga jest: za cementni 1,8%, za anhidridni 0,3%. 

Za mirovanje i sušenje betonske glazure propisan je rok od 21 dan (za anhidridne estrihe 7 dana). Nakon ovog roka počinje se sa uključivanjem sustava grijanja po dolje navedenom postupku, bez vremenskog prekida: 

U trenutku kada sadržaj vlage u glazuri odgovara uvjetima za polaganje podnih obloga od drveta, može se početi sa polaganjem. U suprotnom, nastavlja se sa sušenjem na 40 °C, sve dok se ne dostignu željeni dozvoljeni parametri. U toku sušenja neophodno je prostor redovno provjetravati. 

Prije polaganja podne obloge temperatura se postepeno smanjuje, 2-3 dana prije početka polaganja sustav se ugasi, odnosno u prostoriji se održava temperatura od 18 °C. 3 dana nakon polaganja podne obloge, podno grijanje se ponovo uključuje i temperatura se postepeno podiže do željenog nivoa. 

Temperatura površine estriha na koji je položena drvena podna obloga ne smije prelaziti 25 °C. Optimalna vlažnost je od 50 do 60%. 

PODJELI:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp