Ugradnja laminata CLICK sistemom

Priprema 

Naputak za polaganje podnih obloga u skladu a ATV DIN 18365/18365.  

Molimo vas da precizno pratite uputstvo za polaganje i dodatna uputstva za polaganje laminata na podno grijanje. Laminatni pod u originalnoj ambalaži skladištite u prostoru u kome ćete ga polagati barem 48 sati prije polaganja da se odgovarajuće aklimatizira. Provjerite da li su podovi ravni i neravnine veće od 3 mm na 1 m, te na odgovarajući način izravnajte. 

U slučaju da polažete laminat na estrih morate obavezno izmjeriti vlažnost (vlaga cementnog estriha ne smije biti viša od 2%, a estrih na bazi kalcij-sulfata 0,5% CM). Pri dobrim svjetlosnim uvjetima pregledajte sve laminatne daske u pogledu mogućih grešaka. U slučaju da otkrijete oštećenja ili greške nemojte početi sa polaganjem. Reklamacije na položen pod ne uvažavamo. 

Laminatni pod ne smijete fiksno pričvršćivati za podlogu (npr. čavlima, štitnicima za vrata, vijcima ili ljepilom). Odstranite sve postojeće podne obloge. Tepisi nisu primjerena podloga za ugradnju laminata. Podloga mora biti suha, čista, tvrda i ravna. U slučaju da laminat ugrađujete na mineralni estrih prvo položite foliju za zaštitu od vlage (min. 0,2 mm debela PE folija). Folija se mora prekrivati na spojevima barem 20 cm u preklopu. Foliju zalijepite širokom ljepljivom trakom. U slučaju da laminat montirate na podlogu od drveta PE folija Vam nije potrebna. PE foliju i foliju za zvučnu izolaciju polažete u istom smjeru kao što kasnije ugrađujete laminatne daske. Kod ugradnje „tihih“ laminatnih podova (S.A.S.) nije potrebno polagati nikakvu zvučnu izolaciju.  

Ugradnja na podove sa podnim grijanjem: laminatni pod možete položiti samo na pod sa toplovodnim podnim grijanjem sa najvećom temperaturom grijanja 28°C. Pratite dodatni naputak za polaganje laminata na grijane podove. Daske položite  uzdužno u pravcu glavnog izvora svjetlosti. 

U slučaju da laminat ugrađujete u prostorije koje su opterećenije preporučujemo Vam da upotrijebite masu za dihtanje, a na intenzivno opterećenim i gaženim mjestima laminat možemo i zalijepiti. 

Polaganje 

Prvu dasku položite perom prema zidu. 

Upozorenje: drvo se pomiče, odnosno diše! Ostavite minimalno 10-15 mm diletacijskog razmaka od zida, radijatorskih cijevi, itd. Nastavite polaganje dasaka na isti način. Pratite uputstvo proizvođača za polaganje. U svakom redu posljednju dasku okrenite za 180° i odrežite po mjeri. Ako je prostor duži ili širi od 8 m napravite diletacijski razmak u prostoru širine bar 2 cm koji ćete pokriti prijelaznim profilom. 

Na isti način laminat ugrađujete i u veće prostorije. Na prijelazima iz jednog u drugi prostor upotrebljavajte dilatacijski profil. Dovratnike vrata i vratna krila odgovarajuće podrežite u odnosu na debljinu laminatnog poda, tako da ga možete nesmetano podvući ispod. S obzirom da je laminat plivajući pod, pripazite da ga ne opteretite teškim namještajem kao što su primjerice kuhinjski blokovi ili ugradbeni ormari. Preporuča se ugradnja do kuhinjskih nogica. 

 

PODJELI:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp